de Kempen Online

Is de Kempen Online, een stichting?

JA, "de Kempen Online" is in augustus 2001 opgericht door notaris Geevers te Eersel, met als doel van de stichting het bevorderen en stimuleren van het gebruik door met name het midden- en kleinbedrijf in "de Kempen" van het internet en het ondersteunen van alle activiteiten die tot dat doel in de ruimste zin des woords dienstig kunnen zijn.

Dit maakt het ons mogelijk om tegen aantrekkenlijke prijzen een zo groot mogelijk dienstenpakket te leveren.